Weiter direkt zum [ Seiteninhalt ] oder zur [ Navigation ].

Inhalt der Website: Eva Gostoni: HUM-Verlag: Az let nagy mqvszete abban ll, hogy hidat ptnk az gi s a fldi clok kztt, s felismerjk, hogy a test s a llek egymst klcsnsen kiegsztQ rtkek

Stichwort fr Suchmaschinen: Eva Gostoni, transzperszonlis pszicholgia, az Qsi blcsessgek tanai, asztrolgia, HUM-Verlag, Kezemben a sorsom, A ht sugr, Az lQ fny, A szivrvnyhd, Institut fr Reinkarnationsmedizin, A jelkpek s az energiik, A remny kszenlls, bizalom, belsQ kapcsolat, llek, Az let hullmai, A kibontakozs ciklusai, A fiatal emberisg tanti, A nagy vallsok kialakulsa, A rgi misztriumiskolk, Az evolci lpsei, A szellemi hierarchia, Amikor megvltoznak az idQk, A misztriumiskolk rksge, nmagunk rzkelse, A tudat nvekedse, Igazsg s igazsgok, Egy j korszak j tantja, A hierarchia mesterei, A kibontakozs svnye, A fnyhd, tovbbfejlQds, nvekeds, szellemi tovbbfejlQds, az let megrtse, n, a csend llapota, belsQ nyugalom

Hinweis: Sie haben die von uns definierten Style-Sheets (CSS) abgeschaltet oder Sie nutzen leider einen älteren Browser, daher wird diese Seite anders dargestellt.

Hinweis: Weitere Informationen über die Darstellung dieser Website finden Sie in den Besucherinfos


Pfad der aktuellen Seite:
magyar  :  Startseite  :  Könyvek.

Új idök küszöbén
Az öt elem – a fejlödés öt útja

Az életünket nagy, egyetemes törvények szabályozzák, amelyek védelmeznek, és keretet adnak. A könyv rámutat a váltakozó időciklusainak fontosságára, amelyek – mint ezelőtt is már oly sokszor – elősegítik a megtisztulást, a fejlődést, és az előrehaladást. Leírja a ragyogó csillagképek energiáinak jellemzőit, és az öt elem sajátosságait, amelyek a fejlödés lépcsöire mutatnak. A könyv soraiban érezhető az a mély, gondoskodó szeretet, amellyel az ég és a föld átöleli az életet.

Az egyes fejezetekben – mintha kisebb és nagyobb tükrök lennének – felismerjük az erényeinket és a gyengeségeinket, a fáradozásunkat, a reményeinket és a vágyainkat, de azt is, hogy milyen szintre jutottunk már az egyéni fejlődésünkben. Megmutatja a korszakunk egyedülállóságát, rámutat a lehetőségekre, amelyek segítenek a következő szintre emelni a tudatunkat, és hogy milyen lépésekkel haladhatunk tovább a növekedés útján.

 

Csillagfény kíséri az utad

Az égbolt bolygóinak az állandó mozgása, a ritmikus változásuk törvényszerüségei tolmácsolják, hogy az evolúció „lépései“ változásokból állnak.

Hogy az élet egyet jelent a fény és az árnyék lüktetö ciklusaival, az anyagnak és a szellemnek, a tegnapnak és a holnapnak az összetartozásával.

Napjainkban is, amikor új és hatalmas energiák gyakorolnak hatást az emberiségre, elvakultságot váltanak ki az érzelmi, és illúziokat a mentális természetből. De ha még látszólag viharfelhők is boritják az eget, és az egész világ kavarog, nem felejthetjük el, hogy a természet „elektromos viharjai“ elsősorban a légkört tisztítják, és egy új ídőszak kezdetét jelentik.

A mi születésünk csillagképében ismerjük már a személyiségünk jellemzőit. De tudjuk azt is, hogy melyik az a jegy, amelyik a multunk tapasztalatait, az ösztönszerü vágyainkat és félelmeinket sugározza, és melyikben ismerjük fel a lelkünk útirányát?

Sok belsö kérdésre fogunk ebben a könyvben válaszra találni, a tudatalatti reakcióink okait felismerni! Mert a könyv részletesen leirja az egyes állatövi jegyek karmafeladatait, Az AC életírányt adó jelentését minden egyes jegyben, és a külömböző Holdállások vágyait.

De a legfontosabb választ, amit a „csillagok” adhatnak, csak akkor fogjuk megérteni, ha már – a sors által – készek vagyunk az életünk mélyebb értelmét is megérteni.

 

Ahol vagy, onnan mész tovább

A lelket három nagy „burok” veszi körül az élete útjain, de abból csak az egyik, a fizikai test porlad el. Az asztráltest, amely magában hordozza valamennyi érzésünket és vágyunkat, és a gondolati testünk, amely az igazságainkat tartalmazza, tovább él a finomabb anyagú világokban is. Tehát a vágyaink és a gondolataink energiái továbbra is körülvesznek bennünket, és meghatározzák, hogy melyik síkon tartózkodunk, és kikkel vagyunk együtt.  

A könyv leírja a különböző síkok jellemzőit, és bemutatja, hogy nincs nagy különbség a világok között. Mert ha a halál után el is veszítjük a fizikai testünket, de továbbra is annak a finomanyagú másában élünk mindazokkal az érzésekkel és gondolatokkal, amelyek jellemeznek bennünket, és amelyek a földi tevékenységünk alapját is adták. Együtt vagyunk szeretteinkkel, és a tevékenységünk hasonló lesz ahhoz, amivel már a földön is szívesen foglalkoztunk. Csak a határaink tágulnak ki, megszünik a testünk ellátásának a kényszere, és szerető segítség vesz minket körül.

Tehát a halál tulajdonképpen nem más, mint egy nagy ki- és belégzés része. A születés, a kilégzés, élettel tölti el az anyag, a gondolatok és a vágyak formáit, és az így láthatóvá vált élet új tapasztalatok színhelye lesz. A halál után, a belégzéskor pedig ismét önmagunkban van a középpont, visszatérünk önmagunkba, hogy feldolgozzuk és megértsük mindazt, amit megéltünk, és egyre több bátorsággal és örömmel álljunk készen egy újabb kilégzésre, egy újabb élettapasztalatra.

 A keletkezés és az elmúlás az élet nagy érverése,

és a fejlődés útja.

Legyél az aki vagy

Napjainkban mindannyian a szabadságot keressük. A szabadságra vágyunk egy szüknek érzett párkapcsolatban, a munkánk területén, a politikai nézetünkben. Vágyunk arra, hogy többet, mélyebbet, magasabbat, távolabbit tudjunk megélni, mint amit már ismerünk. A másnak, az ismeretlennek a vonzása oly hatalmas erövel hat ránk, hogy ennek folytán az életünk egyre jobban változik. Új szokások, ismeretek, nézetek vegyülnek a mindennapjaink megszokott keretébe, ami mindannyiunkat egy újfajta életrimusra késztet.

Az oly felkavart belsö világunkat csak úgy tudjuk egy új egyensúlyba hozni, ha nem csak a külsö világunkat, hanem önmagunkat is új szemmel kezdjük nézni. Ha elindulunk az önismerethez vezetö úton, hogy mindig jobban megértsük, miért is kisérik lépeseinket csalódások, miért kerülünk látszólag akaratunkon kívül mindig azonos helyzetekbe.

Kezedben a sorsod

Sára életén keresztül tapasztalja az olvasó a karma útjait, és az újraszületések egymásba fonódó élményeit. Az írónö Sára életútján vezet bennünket végig, miközben felébreszti saját tudásunk emlékeit is. Teljesen új és közvetlen módon építi tudásunkat egységes rendszerbe, melynek révén az élet összefüggései könnyen érthetövé válnak, és melyeket - tudat alatt - mindig is sejtettünk. Bemutatja az élet törvényeit, amelyek sokkal régebbiek, mint maga az emberiség.

A könyv nemcsak bátorít, hanem érdeklödésünket is felkelti ahhoz, hogy teljes bizalommal vegyük  saját kezünkbe életünk irányítását. Mélyenszántó és igényes, mindemellett szórakoztató és rendkívül izgalmas olvasmány, amely csodálkozásra késztet, és elindítja a gondolatok áramlását.

Sosem vagy egyedül

Eva Gostoni legújabb könyve forradalmian új, felfrissítő alapmű, amely tágítja a világképünket, és teljesen új távlatokat nyit meg előttünk.

A szerző egyszerű szavakkal építi bele minden tudásunkat a teremtésnek egy nagyobb összefüggésébe. Bemutatja az emberiség különböző csoportjait, akiknek a fejlődése szorosan összefonódik a bolygónkon bekövetkező változásokkal, és részletes leírást ad a vallásokról, valamint az emberiség fejlődésének a lépéseiről, amelyeknek ezek a vallások megfelelnek. A szerző megismertet bennünket a mesterekkel, akik mindig új igazságokat hoznak a földre, és a nagy testvériséggel, akik segítséget nyújtva kísérik az emberiséget. A könyvben megfogalmazott igazságok forrásául a régi bölcsességek tanai szolgáltak, valamint az ok és az okozat törvénye, és ezek állandó továbbfejlődése.

Hidd el: A halálba belehalni nem lehet

Ebben a könyvben egy orvos, egy ápolónő és egy lelkész számol be az élet és a halál területén szerzett tapasztalatairól. Sok kereső kérdései és kérései alapján született

meg ez a könyv, amely András Gosztonyi, Verena Stolba és Jean-Pierre Vuilleumier előadásait tartalmazza. Ezek az előadások „Az elmúlás, a halál és azután” címmel Svájcban megtartott konferencián hangzottak el. A könyv második részét Dr. András Gosztonyi előadása alkotja, amelyet A Visszavezetés-Terápia Első Világkongresszusán tartott Hollandiában.

Dr. Gosztonyi részletesen bemutatja, miként alkalmazható a reinkarnációs visszavezetés-terápia egy orvos mindennapi munkájában. Hiszen egyre több olyan csoport és egyén él már a földön, akik az emberiség tetterős segítői, és készek arra, hogy embertársaikat a felismerések útján kísérjék. Készek arra, hogy megosszák, amit saját maguk már felismertek vagy megéltek. Gondolatokat és élményeket adnak át az élet kis és nagy ciklusairól, és segítenek éreztetni az idő végtelenségét, amit számunkra még nem is olyan könnyű megérteni.

A könyv megmutatja, hogy az élet egy állandó, dinamikus átalakulási folyamat, amely változásokon alapul. Ezek a változások adnak lehetőséget arra, hogy mindig új és új

dolgokat éljünk meg. Ez az új aztán középponttá válik, és az utána következő újnak a kiindulópontja lesz. Mindebből pedig kialakul az a bizonyosság, hogy valahová odatartozunk, hogy részét alkotjuk egy magasabb egésznek, és az utunkon egy közös cél felé haladunk.

Az élet és a halál díj és jutalom a tudat növekedésének nagy céljáért.

-> megrendelés

 

Ende des Seiteninhalts. [Zurück zur Navigation.]
Eva Gostoni · Steinstrasse 56 · CH-5406 Rütihof-Baden · Tel. 056 470 37 77 · Mobil +41 (0)79 349 61 30 · E-Mail
Unsere Internet-Adresse: http://www.gostoni.ch
 

Ende der Seite.